Ezaugarri geografikoak gero eta garrantzitsuagoak dira organizazioen edozein ikerketa egiteko garaian. Izan ere, ikerketa espazialaren bitartez datuen azterketa egiteak beste modu batera lortu ezin diren ondoriok, loturak eta emaitzak jasotzen dira, organizazioei ezagutza zehatzagoa eskainiz eta erabakiak hartzeko oinarri objektiboagoa emanez.
 
·         Garraioa eta bideen optimizazioa
Inguruaren eta erabiltzaileen azterketa bidez, Ibilbide optimo eta efizienteak kalkula daitezke eta geltokien kokapena kudeatu.

Donostiako trafikoaren dentsitatea auzoka

·         Inundabilitatea
Uholdeen kalteak murrizteko, Udal informazioa eta kartografia publikoaren arteko integrazioa burutzen da. Horrela kaltetuak eta arrisku potentzialak identifikatu daitezke:
Hernaniren inundabilidade eremua

 

·         Etxebizitza erabilera azterketa
Zenbat etxebizitza erabilgarri dago nire udalerrian? Ze premia du udalak etxebizitzak eraikitzeko? Zein etxebizitza dago hutsik?
Etxebizitzen ezaugarriak
 
 
·         Establezimendu, bezeria eta merkatua:

Estrategia berriak definitzeko azterketak burutzen dira.

Bilboko komertzioen dentsitatea